VamosiArt Gallery

Martin Racko - Abstract landscapes, cities and figures -big paintings

EN: Unique abstract paintings of the famous Slovak artist Martin Racko. Themes: geometric, figurative, nature, landscapes, music and sport. The motives of his large dimensional paintings are simple. They are abstract compositions and balladic landscapes, inspired by their warm colorful atmosphere. He also painted figural compositions, dynamic images of movement, rhythm, and interpersonal relationships. Martin is the member of „The Slovak Art Forum“ – „Umelecká beseda Slovenská“ and „The Slovak1 EN:
Unique abstract paintings of the famous Slovak artist Martin Racko. Themes: geometric, figurative, nature, landscapes, music and sport. The motives of his large dimensional paintings are simple. They are abstract compositions and balladic landscapes, inspired by their warm colorful atmosphere. He also painted figural compositions, dynamic images of movement, rhythm, and interpersonal relationships.
Martin is the member of „The Slovak Art Forum“ – „Umelecká beseda Slovenská“ and „The Slovak Union of Visual Arts“ – „Slovenská výtvarná únia“.

He exhibits individually and collectively at home and abroad. Individual exhibitions of his works of art took place in Paris, Brussels (3x), Luxembourg, Monte Granaro and Porto Sant Elpidio in Italia, Berlin, Bonn and Leipzig in Germany, Budapest (4x), and others in the countries Austria, Hungary, Poland, Serbia and 10 in Slovakia.
He also exhibited more than 50 group exhibitions.

FR:
Peintures abstraites uniques du célèbre artiste slovaque Martin Racko. Thèmes: géométrique, figuratif, nature, paysages, musique et sport. Les motifs de ses grandes peintures dimensionnelles sont simples. Ce sont des compositions abstraites et des paysages balladiques, inspirés par leur atmosphère chaleureuse et colorée. Il a également peint des compositions figuratives, des images dynamiques du mouvement, du rythme et des relations interpersonnelles.
Martin est membre du "Forum de l'art slovaque" - "Umelecká beseda Slovenská" et de "L'Union slovaque des arts visuels" - "Slovenská výtvarná únia".

Il expose individuellement et collectivement chez lui et à l'étranger. Des expositions individuelles de ses œuvres d'art ont eu lieu à Paris, Bruxelles (3x), Luxembourg, Monte Granaro et Porto Sant Elpidio en Italie, Berlin, Bonn et Leipzig en Allemagne, Budapest (4x) et d'autres dans les pays suivants: Autriche, Hongrie, Pologne, Serbie et 10 en Slovaquie.
Il a également exposé plus de 50 expositions de groupe.

DE:
Einzigartige und unverwechselbare abstrakte Gemälden des bekannten slowakischen Künstlers Martin Racko. Themen: geometrisch, figural, Natur, Landschaft, Musik und Sport. Die Motive seiner großen Bilder sind einfach. Dies sind abstrakte Kompositionen und balladische Landschaften, die von ihrer warmen, farbenfrohen Atmosphäre inspiriert sind. Er malt auch figurale Kompositionen, dynamische Bilder von Bewegung, Rhythmus und zwischenmenschliche Beziehungen.
Martin ist Mitglied des Slowakischen Kunstforums (Umelecká beseda Slovenská) und der Slowakischen Union der bildenden Künste (Slovenská výtvarná únia).

Er stellt individuell und kollektiv im In- und Ausland aus. Einzelne Ausstellungen seiner Kunstwerke fanden in Paris, Brüssel (3x), Luxemburg, Monte Granaro und Porto Sant Elpidio in Italien, Berlin, Bonn und Leipzig in Deutschland, Budapest (4x) und anderen in den Ländern Österreich, Ungarn statt. Polen, Serbien und 10 in der Slowakei.
Er stellte auch mehr als 50 Gruppenausstellungen aus.

SK:
Jedinečné a nezameniteľné abstraktné obrazy zámeho slovenského umelca Martina Račka. Témy: geometrické, figurálne, príroda, krajina, hudba a šport. Motívy jeho rozmerných obrazov sú jednoduché. Sú to abstraktné kompozície a baladické krajiny, inšpirované najmä ich teplou farebnou atmosférou. Maľuje aj figurálne kompozície, dynamické obrazové predstavy o pohybe, rytme a o medziľudských vzťahoch.
Martin je členom Umeleckej besedy Slovenska a Slovenskej výtvarnej únie.
Vystavoval individuálne a kolektívne doma i v zahraničí. Výstavy jeho umeleckých diel sa uskutočnili v Paríži, Bruseli (3x), Luxemburgu, Monte Granaro a Porto Sant Elpidio v Taliansku, v Berlíne, Bonne a Lipsku v Nemecku, v Budapešti (4x) a v ďalších v krajinách (Rakúsko, Poľsko, Srbsko) a 10 krát na Slovensku.
Zúčastnil sa viac ako 50 skupinových výstav.

CZ:
Jedinečné a nezaměnitelné abstraktní obrazy známého slovenského umělce Martina Račka. Témata: geometrické, figurální, příroda, krajina, hudba a sport. Motivy jeho rozměrných obrazů jsou jednoduché. Jsou to abstraktní kompozice a baladické krajiny, inspirované zejména jejich teplou barevnou atmosférou. Maluje i figurální kompozice, dynamické obrazové představy o pohybu, rytmu a o mezilidských vztazích.
Martin je členem Umělecké besedy Slovenska a Slovenské výtvarné unie.
Vystavoval individuálně a kolektivně doma i v zahraničí. Výstavy jeho uměleckých děl se uskutečnily v Paříži, Bruselu (3x), Lucemburku, Monte Granary a Porto Sant Elpidio v Itálii, v Berlíně, Bonnu a Lipsku v Německu, v Budapešti (4x) a dalších v zemích (Rakousko, Polsko, Srbsko) a 10 krát na Slovensku.
Zúčastnil se více než 50 skupinových výstav.

HU:
A jól ismert szlovák képzőművész, Martin Racko egyedülálló és félreérthetetlen absztrakt festményei. Témák: geometriai, figurális, természet, táj, zene és sport. A dimenziós képeinek motívuma egyszerű. Ezek absztrakt kompozíciók és balladikus tájak, ihletett meleg színes hangulatuk. Emellett figurális kompozíciókat, dinamikus mozgásképeket, ritmust és interperszonális kapcsolatokat fest.
Martin a Szlovák Művészegylet és a Szlovák Képzőművészeti Egyesület tagja.
Egyénileg és kollektíven kiállítottam otthon és külföldön. Művéseinek kiállításai Párizsban, Brüsszelben (3x), Luxembourgban, Monte Granaro-ban és Porto Sant Elpidio-ban Olaszországban, Berlinben, Bonnban és Lipcsében Németországban, Budapesten (4x) és az országokban (Ausztria, Lengyelország, Szerbia) és 10-szer Szlovákiában.
Több mint 50 csoportos kiállítás vett részt.


Powered by Artmajeur