VamosiArt Gallery

Zsolt Malasits - Fantasy and spiritual art - figurative oil paintings on canvas

EN: The creation of the famous Hungarian artist Zsolt Malasits characterizes the fantasy, the spirituality, the sacrament and the presentation of the pure traditions from the time of the Hungarian kings. The warm world of colors and shapes symbolizes the desire for a pure life. It not only provides a visual experience, but also awakens ideas. His inner life is characterized by a fundamental duality: good and evil, selfishness and devotion. His main goal is to find the "essence". FR: La créatio1 EN:
The creation of the famous Hungarian artist Zsolt Malasits characterizes the fantasy, the spirituality, the sacrament and the presentation of the pure traditions from the time of the Hungarian kings. The warm world of colors and shapes symbolizes the desire for a pure life. It not only provides a visual experience, but also awakens ideas. His inner life is characterized by a fundamental duality: good and evil, selfishness and devotion. His main goal is to find the "essence".

FR:
La création du célèbre artiste hongrois Zsolt Malasits caractérise la spiritualité, le sacrement et la présentation des traditions pures du temps des rois hongrois. Le monde chaud des couleurs et des formes symbolise le désir d'une vie pure. Il fournit non seulement une expérience visuelle, mais éveille également des idées. Sa vie intérieure se caractérise par une dualité fondamentale: le bien et le mal, l’égoïsme et la dévotion. Son objectif principal est de trouver "l'essence".

DE:
Die Schaffung des berühmten ungarischen Künstlers Zsolt Malasits charakterisiert die Spiritualität, das Sakrament und die Präsentation der reinen Traditionen aus der Zeit der ungarischen Könige. Die warme Welt der Farben und Formen symbolisiert den Wunsch nach reinem Leben. Es bietet nicht nur ein visuelles Erlebnis, sondern weckt auch Ideen. Sein inneres Leben ist durch eine grundlegende Dualität gekennzeichnet: Gut und Böse, Selbstsucht und Hingabe. Sein Hauptziel ist es, die "Essenz" zu finden.

SK:
Tvorbu renomovaného maďarského umelca Zsolta Malasitsa charakterizuje bohatá fantázia, spiritualita a prezentácia čistých tradícií pochádzajúcich z dôb maďarských kráľov. Teplý svet farieb a foriem symbolizuje túžbu po čistom živote. Nechce len ponúkať vizuálny zážitok, ale aj prebudiť myšlienky. Jeho vnútorný život je charakterizovaný základnými dualitami: dobrom a zlom, egoizmom a oddanosťou. Jeho hlavným cieľom je hľadať a nájsť "podstatu".

CZ:
Tvorbu renomovaného maďarského umělce Zsolta Malasitse charakterizuje bohatá fantasie, spiritualita a prezentace čistých tradic pocházejících z dob maďarských králů. Teplý svět barev a forem symbolizuje touhu po čistém životě. Nechce jen nabízet vizuální zážitek, ale také probudit myšlenky. Jeho vnitřní život je charakterizován základní dualitou: dobrem a zlem, egoismem a oddaností. Jeho hlavním cílem je hledat a nalézt "podstatu".

HU:
Malasits Zsolt neves magyar képzőművész alkotása a fantázia, a lelkiség, a szentség és a tiszta hagyományok bemutatása a magyar királyok idejéről szól. A színek és formák meleg világa szimbolizálja a tiszta élet vágyát. Nem csak vizuális élményt nyújt, hanem gondolkodást is ébreszt. Belső életét alapvető dualitás jellemzi: a jó és a rossz, az önzés és az odaadás. Célja a "lényeg" megtalálása.©2021 Peter Vamosi - VamosiArt | Sitemap |
Powered by Artmajeur